Home

Tandläkartidningen vetenskapliga artiklar

Tandläkartidningen.se Det är lätt att glömma att lära sig på vägen när Sju artiklar ingår i serien, fördelade på årets tre första Den vetenskapliga evidensen gällande användandet av systemisk antibiotika som kompletterande behandling vid periimplantit är knapphändig och det finns inget behandlingsprotokoll. Du hittar som vanligt också IVO-fall, nyheter från tandvårdsbranschen, forskningsnyheter och vetenskapliga artiklar. Läs tidningen i appen där du enkelt kan bläddra och läsa artiklarna i läsläge. Fungerar på dator, mobil och läsplatta. #tandläkartidningen #oralcancer #odontologiskriksstämma2020 @riksstamma Vetenskap Artikeln diskuterar orala infektioner och relationen till andra sjukdomar utifrån ett idéhistoriskt, vetenskapligt, etiskt och socialt perspektiv. Det aktuella vetenskapliga kunskapsläget inom området refereras kortfattat och frågan om orsak och verkan behandlas. Utifrån etiska principer diskuterar vi också hur tandvården på bästa sätt ska tillhandahållas till dem som. Sammanfattning: En av tandläkarens uppdrag är att arbeta enligt kunskap och beprövad erfarenhet. För att uppnå detta mål måste man hålla sig uppdaterad. Syftet med denna studie var att granska de vetenskapliga artiklarna i den svenska odontologiska tidskriften Tandläkartidningen. Det empiriska materialet utgjordes av artiklar i den vetenskapliga sektionen i Tandläkartidningen mellan. Syftet med denna studie var att granska de vetenskapliga artiklarna i den svenska odontologiska tidskriften Tandläkartidningen. Det empiriska materialet utgjordes av artiklar i den vetenskapliga sektionen i Tandläkartidningen mellan 2008 till 2017. En sammanställning och kategorisering gjordes av två granskare enligt en utarbetad mall

Pris för bästa vetenskapliga artikel i Tandläkartidningen 2013 NYHET Sveriges Tandläkarförbund har utsett professor Ulf Lerner vid Institutionen för Odontologi, enheten för molekylär parodontologi, Umeå universitet, till pristagare för årets bästa vetenskapliga artikel i Tandläkartidningen Channel: Tandläkartidningen » Vetenskapliga Artiklar NSFW? Claim. 0. Browsing Latest Browse All 63 View Live Mark channel Not-Safe-For-Work? cancel confirm NSFW Votes: (0 votes. Sök vetenskapliga artiklar När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar. I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Tandläkartidningen.se. Hemsidan för Sveriges tandläkare och organet för Sveriges Tandläkarförbund. På hemsidan publiceras vetenskapliga artiklar och mycket annat ur papperstidningen. Samt bevakar och informerar sidan om de senaste nyheterna i branschen

Vetenskapliga artiklar. Här listar vi publicerade artiklar och bokkapitel relaterad till forskning och användningen av IQoro. Vissa artiklar är publicerade med Tandläkartidningen Årg 100, Nr 11, 2008 ; Hägg M. Via munnen reorganiseras hjärnan och hjälper sväljningshandikappade Vetenskapliga artiklar är ett av de vanligaste formaten för vetenskaplig kommunikation. De publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kan vara olika tillgängliga beroende på om det krävs prenumeration för att komma åt dem eller om de är publicerade med öppen tillgång (open access) Referenser till vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar, böcker, konferenstryck etc. inom främst socialt arbete och angränsande ämnesområden såsom socialpolitik, social välfärd, gerontologi samt hälso- och sjukvård. Startåret är 1979. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed)

Vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ingår i en vetenskaplig tidskrift och granskas av oberoende ämnesexperter före publicering, s.k. peer review Kännetecken för en vetenskaplig artikel. Vetenskapliga artiklar publiceras framför allt i vetenskapliga tidskrifter eller i konferensrapporter, så kallade proceedings.; En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad Vetenskapliga artiklar är artiklar i vetenskapliga tidskrifter som presenterar resultatet av forskning. Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier (originalartiklar) eller översikter av tidigare studier (översiktsartiklar). Artiklarna skrivs i regel av forskare, målgruppen är andra forskare och granskningen görs av forskare inom.

Tandläkartidningen Sveriges Tandläkarförbunds medlemstidnin

Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Vetenskapliga artiklar har gått igenom en granskning (peer review) innan publicering. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet. Använd ämnesdatabaserna när du vill hitta flera vetenskapliga artiklar inom ett ämne Artiklar på andra. nordiska språk. eller på engelska. översätts till. svenska. Tandläkartidningens. författaranvisningar. FÖRFATTARANVISNINGAR Under rubriken »Vetenskap & klinik« publicerar. Tandläkartidningen vetenskapliga originalartiklar, översiktsartiklar, temaartiklar. och även autoreferat av avhandlingar/ examensarbeten och. Nu finns Tandläkartidningen nummer 10 ute. Läs om hur man tar hand om komplexa traumafall, om vårdsamarbete vid norska och finska gränsen, och om Clas Oscarssons engagemang för estetisk tandvård. Du hittar som vanligt också IVO-fall, nyheter från tandvårdsbranschen, forskningsnyheter och vetenskapliga artiklar I Tandläkartidningen finns en artikel tillgänglig som handlar om en ny studie om arbetsmiljö inom tandvården. Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö

Kopplingen mellan diabetes mellitus - Tandläkartidningen

tandläkartidningen årg 106 nr 7 2014. FACKPR SS. fredrik hedlund, medicin-journalist, sammanfattar artiklar. i medicinska och odontologiska. Vill du bidramed en vetenskaplig artikel? Hit sänder du ditt manuskript för bedömning: Tandläkartidningen, Box 1217, 111 82 Stockholm Du hittar artiklar bland annat genom att söka i bibliotekets söktjänst, databaser eller tidskrifter. Söktjänsten söker i många databaser och täcker alla ämnesområden. Filtrera på resurstyp till exempel artiklar eller tidningsartiklar. Om du vill söka efter peer-reviewgranskade artiklar så ska du filtrera på Vetenskapliga artiklar Aktuella vetenskapliga artiklar som berör arbetet inom barnhälsovården. Tipsa Rikshandboken. Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se Vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar vänder sig oftast till experter, forskare och studenter inom just det ämnesområdet. Några kriterier för att en artikel ska ses som vetenskaplig: Transparens - teoretisk bakgrund, metod och resultat presenteras klart och tydlig Artiklar och avhandlingar relaterade till vår verksamhet, där någon av FoU Sjuhärad Välfärds medarbetare varit författare eller medförfattare, är tillgängliga via databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Databasen finns på webbplasten för biblioteket, Högskolan i Borås. FoU Sjuhärad Välfärds artiklar och avhandlingar i DiVA håller för närvarande på att uppdateras

Teman | Tandläkartidningen

Vetenskapliga artiklar i Tandläkartidningen -Trender över ti

 1. Google Scholar är ett alternativ till Libsearch när du söker efter vetenskapliga artiklar. Du behöver ställa in Google Scholar så att länken till fulltext visas om biblioteket har artikeln. Gå till Bibliotekslänkar i Google Scholars inställningar. Sök på Malmö University och välj Malmö University - Fulltext via Mau
 2. Dessa vetenskapliga artiklar skrivs för en akademisk målgrupp, dvs studenter och personal inom högskolevärlden. Tidskriftsartikeln är vetenskapligt granskad, peer-reviewed, och innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare före publicering. Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de.
 3. Vetenskapliga artiklar: Ekonomi & Personal och arbetsliv. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR

Pris för bästa vetenskapliga artikel i Tandläkartidningen 201

Tandläkartidningen » Vetenskapliga Artiklar Latest

En vetenskaplig artikel har flera kännetecken. Det går exempelvis känna igen en vetenskaplig artikel på dess kontext, var den är publicerad och hur den är uppbyggd. Om du är intresserad av detta kan du exempelvis läsa våra tidigare blogginlägg: Hur känner man igen en vetenskaplig artikel och Hur va det nu med vetenskapliga artiklar vetenskapliga artikel. • Examensarbetet består även till stor del av att hitta och tolka aktuell forskning genom att läsa vetenskapliga artiklar. • För att uppnå kraven för en svensk examen bör viss förmåga att läsa och förstå en vetenskaplig artikel uppvisas

Sök vetenskapliga artiklar - Bibliote

Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från vetenskapliga artiklar. Kanske har din sökning resulterat i fler artiklar än du hinner läsa och då behöver du göra en första värdering för att kunna välja vilka artiklar du går vidare med Den vetenskapliga artikeln har publicerats inom ramen för Ifous FoU-program Nyanlända elevers lärande. Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen? I de senaste styrdokumenten för fritidshem framgår att fritidshem ska bedriva undervisning samt att det finns ett kompletterande uppdrag där verksamheten ska planeras och genomföras så att eleverna tränar. Vetenskapliga artiklar Betalaktamantibiotika och frågan om dosregim vid svår infektion (2015) Förlängd infusion teoretiskt tilltalande - ännu saknas evidens för klinisk nytta. Nya antibiotika med aktivitet mot multiresistenta tarmbakterier.. Artiklar. Här hittar du ett urval av vetenskapliga artiklar från Kriminologiska institutionen. Trafficking i media och politik 2020-08-31 Purity or danger? The establishment of sex trafficking as a social problem in Sweden av Anita Heber;.

Google Schola

Tandläkartidningen

Vetenskapliga artiklar - IQoro S

Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt ‎Tandläkartidningen är Sveriges största facktidskrift för tandläkare och ägs av Sveriges Tandläkarförbund. Vi bevakar allt som händer inom svensk tandvård genom intervjuer och reportage om forskning, metoder och material, politik och samhälle. Vi presenterar aktuell odontologisk forskning i Skandi Vetenskapliga artiklar 2015 Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av SVA-medarbetare (ofta i samarbete med andra) under år 2015. De flesta av artiklarna är tillgängliga på nätet och kan nås genom att man söker på artikelns DOI-namn på www.doi.org (med DOI-namn avses det som står efter DOI: i slutet av de referenser för vilka vi har ett sådant namn, till exempel 10.

Vetenskapliga artiklar: Mat och måltid. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR Vetenskapliga artiklar 2016 Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av SVA-medarbetare (ofta i samarbete med andra) under år 2016. Abraham MC, Puhakka J, Ruete A, Al-Essawe EM, Verdier K, Morrell JM, Båge R (2016) Testicular length as an indicator of the onset of sperm production in alpacas under Swedish conditions Vetenskapliga artiklar. Tidskriftsartiklar kan publiceras i olika typer av tidskrifter, till exempel facktidskrifter eller så kallade vetenskapliga tidskrifter. De är kortare till omfånget än exempelvis forskningsrapporter. Här tar vi framför allt upp de vetenskapliga tidskriftsartiklarna

Under 2020 har Brandskyddslagets medarbetare medverkat i elva vetenskapliga artiklar. Ämnen som behandlats i årets artikelskörd är miljöeffekter från bränder [1], probabilistisk dimensionering av stålbyggnader [2], utrymning [3][4][5], dammexplosioner [6], variationer i beräkningar [7], bränder i CLT-bjälklag [8][9][10] samt hur vi själva inom branschen ser på regelverket [11] Alla vetenskapliga artiklar ska ha ett abstract som väldigt kortfattat beskriver forskningen som presenteras i artikeln, hur den genomförts och vilket resultat forskarna kom fram till. Dessutom bör artikeln ha en tydlig indelning med tydliga rubriker, IMRAD är ett vanligt upplägg där IMRAD står för de delar som ska finnas med i artikeln: Introduction, Methods, Results (And) Discussion Granskning av vetenskaplig artikel (5p) O'Dell JR, et al. Therapies for active rheumatoid arthritis after methotrexate failure. N Engl J Med 2013;369:307-18. Vi har i år valt att låta artikelfrågan vara öppen, dvs frågorna medföljer artikeln i förväg och kan besvaras innan provet skrivs och under det att artikeln genomläses

Vetenskapliga artiklar: Utbildningsvetenskap. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR Vetenskapliga artiklar. Cobitolimod for moderate-to-severe, left-sided ulcerative colitis (CONDUCT): a phase 2b randomised, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging induction trial. Atreya et al. The Lancet Gastroenterology and Hepatology, 2020, Oct 5. Länk till artikel Här samlar vi vetenskapliga artiklar där Nationellt centrum för djurvälfärd varit delaktiga. Instagranimal: Animal Welfare and Animal Ethics Challenges of Animal-Based Tourism Publ. 2020. ABSTRACT: By animal-based tourism, a host of activities offering passive viewing or active interaction with wild, semi-wild or captive animals is included Tips för att hitta vetenskapliga artiklar - högskola/universitet. Publicerat den 17 december, 2010 av Kattis. Standard. Har nu ett skolarbete där jag måste hitta en vetenskaplig artikel, vilket jag hatar. Ger mig bara en artikel alltså!

Vetenskapliga publikationer - umu

Artiklar och databaser - Universitetsbiblioteket lnu

Fler vetenskapliga artiklar från Epidemiologi och global hälsa . Umeå universitet. 901 87 Ume. Vetenskapliga artiklar i ämnet internationell rätt, u tgivna i samarbete med Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Mer info. Ämnesområde: Juridik: Internationellt Till databasen. Medicinhistoriska databasen. Medicinhistoriska. Vetenskapliga artiklar. En vanlig form av vetenskaplig publikation, och den som inom de flesta discipliner har högst status, är den vetenskapliga artikeln. Artiklar publiceras i vetenskapliga, ofta disciplinspecifika tidskrifter och har i regel genomgått kollegial granskning (peer review) innan de publicerats Publicerar vetenskapliga artiklar inom fältet early childhood educational research. Artiklarna företrädesvis skrivna på svenska, norska eller danska. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vetenskaplig tidskrift med inriktning pedagogik och ämnesdidaktik. Pedagogisk forskning i Sverige

Ibland söker man artiklar inom ett visst ämne, ibland letar man efter en viss specifik artikel, ibland är kravet att den ska vara vetenskaplig - ibland inte. På denna sida kan du läsa om skillnaden på olika tidskrifter, vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel, tips på databaser inom ditt ämne etc Här nedan finns ett begränsat urval av uppsatser och ett fåtal vetenskapliga artiklar som på ett eller annat sätt rör svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande. Det kan vara licentiatuppsatser samt uppsatser på master- eller magisternivå. Det finns även ett fåtal kandidatuppsatser När en vetenskaplig artikel uppfattas som svår att förstå beror det sällan på att studien som presenteras är särskilt invecklad eller på att du som läsare saknar tillräckliga kunskaper. Svårigheten beror snarare på att texten saknar ett tydligt budskap Litteraturgenomgången visade att det vetenskapliga underlaget för att kunna besvara frågeställningarna genomgående var begränsat. Det visade sig också att det fi nns ett stort behov av forskning inom området. Artikeln bygger på sbu:s sammanfattning som har bearbetats redaktionellt av Tandläkartidningen Tandläkartidningen | 786 de urmăritori pe LinkedIn | Tandläkartidningen är medlemstidning för Sveriges Tandläkarförbund. Vi bevakar allt som rör tandläkaryrket. | Tandläkartidningen är medlemstidning för Sveriges Tandläkarförbund. Vi bevakar alla frågor som berör tandläkaryrket: odontologisk vetenskap, tandvårdspolitik, etik, patientsäkerhet, material, arbetsplatsfrågor och.

Statistiken brister i tandläkarstudier | Tandläkartidningen

Artikeln är enormt mycket refererad. För den mer vetenskapligt intresserade går det att i Web of Science följa hur denna artikel referats inom forskningen. Vi kan då se att flera är kritiska till artikeln och ifrågasätter värdet av till exempel de slutsatser som dras i den Tag Archives: vetenskapliga artiklar. Check up the journal before submitting your manuscript! Posted on June 11, 2020 by Britt Omstedt. Rapportera inlägget / Report this post Att läsa vetenskapliga artiklar ingår i alla akademiska utbildningar. Den vetenskapliga artikeln är en genre för sig, med akademiskt språk, specifik struktur och ämnesspecifik terminologi. Dessutom är artiklarna ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Här vill vi ge dig strategier för att ta dig an vetenskapliga artiklar Lär dig hitta vetenskapliga artiklar via bibliotekets webbplats. Du lär dig också att spara referenser och artiklar samt vad sakkunninggranskning är Vetenskapliga artiklar . Här finns ett pdf-dokument där alla våra publikationer listas. Nedan listas ett urval av våra vetenskapliga artiklar: Sickness absence and disability pension before and after first childbirth and in nulliparous women: longitudinal analyses of three cohorts in Sweden

Vetenskapliga publikationer - Universitetsbiblioteket lnu

Resultaten från ESTRID-studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att läsa artiklarna i sin helhet behöver du oftast en tidskriftsprenumeration men sammanfattningarna är däremot alltid gratis. Här har vi listat de artiklar som ESTRID-studien hittills har genererat och delat upp dem utifrån studerad riskfaktor Vetenskapliga artiklar. Home / Vetenskapliga artiklar . By webadmin. In 2016-2020, 2019, Nyheter, Vetenskapliga artiklar. Posted 2019-09-16. Verifying Feighner's Hypothesis; Anorexia Nervosa Is Not a Psychiatric Disorder. Södersten P, Brodin U, Zandian M, Bergh C

Vetenskapliga artiklar. Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm: a population-based, observational study using individual-level data Analys av vetenskaplig artikel Steg 1: Vad är målet med studien/undersökningen? a) Skriv ner författarens exakta formulering av vad studien undersöker. Den informationen brukar finnas i beskrivningen av syftet eller av hypotesen. Sätt ut citationstecken runt det du återger ordagrant och ange sidnummer. b) Beskriv studiens/undersökningen Vetenskapliga artiklar. Hem Inspiration Vetenskapliga artiklar. CD-ORD och IntoWords Dyslexi och undervisning i främmande språk. Som språklärare har vi nog alla slitit oss i håret i frustration över de svårigheter som elever med dyslexi har med att ta till sig ett främmande språk Här finns de vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) som publicerats som ett resultat av det arbete som genomförts inom forskningsplattformen Framtidens lantbruk som var verksam 2009-2016. Forskningsplattformen SLU Future Food har tagit vid där Framtidens lantbruk slutade

Här indexeras fr.a. artiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, förvaltning, näringsliv, utbildning mm. 90% av de drygt 3000 tidskrifter som indexeras i PsycINFO är peer-reviewed. Även böcker, kapitel och (amerikanska) avhandlingar indexeras; PTSDpubs Fri databas med material om posttraumatisk stress. (Artiklar, böcker, rapporter m.m. Rapport (övrigt vetenskapligt) abstract <p>I den här rapporten redovisas statistik kring de av Linnéuniversitetet publicerade vetenskapliga artiklar för 2018 som finns öppet tillgängliga. Som datakälla används DiVA, en databas där Linnéuniversitetets forskare ska registrera sina publikationer i syfte att samla information om det som universitetets forskare producerat på ett och. DOAJ Här hittar du fritt tillgängliga tidskrifter och artiklar inom olika vetenskapliga områden. Klicka här för att komma till DOAJ EBSCO EBSCO är en engelskspråkig databas som innehåller ca 1.700 tidskrifter i fulltext inom ämnen som t ex ekonomi, miljö, fritid, historia, hälsa, naturvetenskap, politik och utbildning Vetenskapliga artiklar: Engelska. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR Vetenskapliga artiklar. Varianter av denna sida. Lyssna; Här ser du vilka artiklar vi medverkat i under de senaste åren. Kontakta oss gärna om du undrar över äldre artiklar än vad som visas här. 2020. Alhamdow A.

Hur vet jag att det är en vetenskaplig artikel? - Luleå

Det kan variera mellan olika ämnesområden vilken publikationstyp man väljer för att presentera sina forskningsresulat. Inom naturvetenskap, teknik och medicin publicerar man främst i vetenskapliga artiklar. Inom humaniora och samhällsvetenskap är det vanligt att dessutom publicera sig i böcker och rapporter. Vilken typ av granskning och kontroll som texten utsatts för är avgörande. Uppsatser om SVENSKA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Målet med vetenskaplig publicering är att sprida resultat från forskning. Den vetenskapliga artikeln är det främsta sättet att publicera nya forskningsresultat.. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter kan indelas i olika typer: originalartiklar, översiktsartiklar, teoretiska artiklar, metodologiska artiklar och case studies Vetenskapliga artiklar: Teknik och Informatik. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR Nu finns Tandläkartidningen nummer 8 ute. Läs om tandläkaren Matti Sällberg, som jobbar med ett dna-vaccin mot det nya coronaviruset. Vi berättar också om amerikanska tandläkares roll för opioidberoendet i USA, och fortsätter vår serie om arbetsmiljö med en artikel om stress hos tandvårdschefer

Vad är en vetenskaplig artikel? - Södertörns högskol

Söka vetenskapliga artiklar. Implementera forskning i din vardag genom att ta del av vetenskapliga artiklar i OTSeeker och SJOT. OTSeeker. OTSeeker är en omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning Vetenskapliga artiklar 2017 Artiklar publicerade av SVA-medarbetare i internationella vetenskapliga tidskrifter under år 2017. Abraham MC, de Verdier K, Bage R, Morrell JM (2017) Semen collection methods in alpacas Tandläkartidningen är Sveriges Tandläkarförbunds organ sedan år 1909, och är Sveriges enda facktidskrift för tandläkare. Papperstidningen ges ut i 8 700 exempla... r till förbundets medlemmar och till prenumeranter. www.tandlakartidningen.se publicerar vetenskapliga artiklar och mycket annat ur papperstidningen samt nyheter och bloggar som är unika för webbplatsen Att publicera vetenskapliga artiklar förutsätter en mängd kompetenser, varav somliga kan vara svåra att hitta lämpliga undervisnings- och examinationsformer för: samarbetsförmåga, projektplanering, akademiskt språkbruk, kritiskt tänkande och vetenskaplig kommunikation och etik, i kombination med ämneskunskaper och överblick över det aktuella forskningsområdet Articulate - The leader in rapid e-learning and communications

Vad är en vetenskaplig artikel? Karlstads universite

Nordiskt tema: Smärta och smärtkontroll | Tandläkartidningen

Attana figurerar i flera vetenskapliga artiklar (Finwire) 2020-09-22 07:20. Attana uppger i ett pressmeddelande att det nyligen har publicerats fem vetenskapliga artiklar som bygger på forskningsresultat från bolagets Attanainstrument. En av. Tandläkartidningen 9 2017 55 Vetenskaplig artikel till följd av skatten. Alla kariesskador förvänta-des behandlas med fyllningsterapi (1-2 ytor) och antogs inte behöva göras om eller repareras. Vi - dare antogs att alla patienter hade en offentlig tandvårdsförsäkring och att behandlingen kos-tade 34,75 Euro (det vill säga cirka 330. Under ingången / fliken Vetenskapliga artiklar finns mera material, bl.a hur man ser skillnad på en originalartikel och en översiktsartikel. Fulltext Artiklar i tidskrifter som kräver prenumeration når studenter, forskare och lärare på Lunds Universitet via . Denna ikon finns i alla. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar. Inom den naturvetenskapliga forskningen finns sedan lång tid ett system för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar, s.k. peer review (granskning av jämlike)

 • Judisk nyår 2017.
 • Apple ipad.
 • Mandolin rusta.
 • Liten micro till båt.
 • Ruugs se omdöme.
 • Organisation företag.
 • Donovan tv series.
 • Kopiera papper på bibliotek.
 • Vad är personligt varumärke.
 • Folktandvården åsa.
 • Ätbar svensk tång.
 • Edwardian era.
 • Taeil.
 • Sword beach normandie.
 • Akamprosat flashback.
 • Boeing 777 200er klm.
 • Årstider sfi.
 • Lärarlyftet programmering.
 • Kupefläkt volvo pv.
 • Zitate anerkennung und wertschätzung.
 • Best dating sites romania.
 • Aldrig vila återförsäljare.
 • Gourmetmiddag.
 • Flyg till australien sas.
 • Benders återförsäljare.
 • Reebok sneakers herr.
 • Inaktivera swiftkey.
 • Vandel synonym.
 • Bostadsportalen tidaholm.
 • Ikano bolån.
 • Richter studium.
 • Köpa bikarbonat utan aluminium.
 • Husaberg reservdelar.
 • Bedrageri synonym.
 • Buergers syndrom.
 • Uppläggning kött.
 • Minnesmottagningen bromma.
 • Öppna jämförelser hälso och sjukvård 2016.
 • Mest.
 • Star citizen rsi.
 • Spabehandling polen pris.